Hurtigruten dubblar bränsletillägg

Under andra kvartalet införde Hurtigruten ett bränsletillägg på NOK 40 per passagerare. Detta räcker inte och nu meddelar rederiet att tillägget höjs till NOK 75. I rapporten för andra kvartalet redovisar man en kostnadsökning för bränslet på 38 procent, motsvarande NOK 25 miljoner. Vinsten för perioden blev NOK 25,93 miljoner, cirka en fjärdedel jämfört med resultatet för samma period året innan. Rederiet har också avsatt NOK 30 miljoner för att täcka ökade bränslekostnader i sin landbaserade transportverksamhet. Efter ett svagt förstakvartal ligger man nu på förlustsiffror. En åtgärd som diskuteras är avyttring av äldre fartyg och aktiviteter som inte ingår i kärnverksamheten. Man säger dock att det i dag är dåliga marknadsförutsättningar för avyttring, och att en säljprocess kan dra ut på tiden.