Fotograf: FOI

Hur ser ”piratsituationen” ut utanför Somalia?

Karl Sörenson, säkerhetspolitisk analytiker på FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), som förbereder en rapport om sjöröveriet utanför Somalia.

– Vi går mot ännu ett rekordår i antalet kapningar och piratattacker, även om ökningen är marginell. Trots detta kan vi konstatera att år 2008 hade piraterna närmare 50 procents chans att lyckats med en kapning, nu har den siffran sjunkit avsevärt. Det finns huvudsakligen två förklaringar till detta – ökad militär närvaro och att allt fler fartyg använder sig av de IMO rekommenderade Best Management Practices. 

Vilka är det som begår sjöröveri?

– Fenomenet med sjöröveriet har expanderat. Tidigare var det framförallt klaner med god sjövana från Puntlandregionen som gav sig på handelsfartyg, nu har detta spridit sig till södra Somalia.

Hur ser du på den militära närvaron?

– Idag pågår sammanlagt fyra operationer i Adenviken och Indiska oceanen. EU Navfors operation Atalanta har mest heltäckande ansvar och verkar också vara mest effektivt. 

Vad krävs för att få ett stopp på attackerna?

– Det råder ett instabilt läge i Somalia, landet har inga resurser att bekämpa de här kriminella gängen. Det internationella samfundet har hittills inriktat sig på militär närvaro till sjöss för att få bukt med piratproblematiken, man har helt inga resurser att göra något på landsidan där man helt kontrollerar på sig att bekämpa terrororganisationen Al-Shabab. Man använder en sorts containment policy, det vill säga att försöka låsa in problemet. Givet dessa förutsättningar, att läget på land inte förbättras, så får vi nog leva med piratattacker.