Birger Jarl vid Stadsgården i Stockholm.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Juridik

Hovrätten tar inte upp fallet med Birger Jarl

Det blir ingen prövning i hovrätten av händelserna i våras då befälhavaren på passagerarfartyget Birger Jarl, numera Baltic Star, bröt mot lagen om fartygssäkerhet.

Det var i början av oktober som Stockholms tingsrätt dömde Birger Jarls befälhavare för brott mot lagen om fartygssäkerhet vid två olika tillfällen.

Det handlar dels om en resa den 19 maj 2019 då befälhavaren ska ha genomfört en resa från Stadsgården i Stockholm till Saltsjön utan giltigt fartcertifikat för det 93 meter långa fartyget. Dessutom ska befälhavaren ha struntat i att anlita lots trots att det krävts på den aktuella sträckan.

Bröt mot lotsplikten

Den andra resan som befälhavaren dömdes för gjordes mellan den 28 och 29 april i år då fartyget lämnade Stockholm för en resa till Timrå där fartyget fortfarande ska befinna sig, nu med namnet Baltic Star. Under den resan valde befälhavaren att lämna Stadsgårdskajen i Stockholm trots att både Kustbevakningen och Transportstyrelsen varit ombord under dagen och meddelat att de inte fick lämna.

I det fallet döms befälhavaren för att ha genomfört en resa trots att Birger Jarl var belagd med nyttjandeförbud. Han döms även här för att ha brutit mot lotsplikten i samband med avresan från Stadsgårdskajen.

Tas inte upp av hovrätten

Stockholms tingsrätt dömde mannen att betala dagsböter på 60 gånger 50 kronor, samt betala 800 kronor till brottsofferjouren, vilket betyder ett totalt bötesbelopp på 3.800 kronor.

I domskälen framgår att befälhavaren vid samtliga åtalspunkter medgett riktigheten i de faktiska omständigheterna, men samtidigt bestritt sitt ansvar för de brott han åtalats för. Mannen har i samtliga fall gjort gällande att han inte varit fartygets befälhavare även om han ”haft ansvaret”.

Mannen valde att överklaga domen till Svea hovrätt som i början på december valde att inte ge prövningstillstånd efter att ha gått igenom målet. Mannen har nu till den 4 januari på sig att överklaga hovrättens beslut.