Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag

Hopp om framtiden

SRAB har liksom många andra haft ett par tuffa år. Som publikt bolag måste allt kommuniceras ut. 

rederi – SRAB är ett publikt bolag och måste kommunicera allt vi gör. Det är på både gott och ont, att vi måste kommunicera allt även om vi bara har samma problem som alla våra konkurrenter, säger Rolf Hollmén, vd på SRAB.

SRAB tog i våras in 33 miljoner kronor i en riktad emission och kunde därmed fortsätta sin verksamhet.

– Med dagens marknad ska de pengarna räcka ett par år.

Med de nya pengarna följde också nya ägarförhållanden.

– Idag har vi våra huvudägare på Åland. Tryggve Erikssons Lawhill äger drygt 25 procent och Caelum har cirka 10 procent. Sedan har svenska Pomonagruppen drygt 21 procent. Våra fem, sex största ägare kontrollerar 60 procent av bolaget.

Bolaget har tre produkttankers, två på timecharter Herning Shipping och ett befraktas sedan ett par veckor Uni-Chartering.

– De täcker sina driftskostnader men behöver en hygglig uppgång av marknaden innan de börjar göra vinst.

Till det finns tre torrlastare som inte gått så bra i ett norskt intressebolag, där SRAB har 20 procent.

– Det är ett sidoben som har marginell påverkan på bolagets resultat.

Kom av sig

SRAB startade med ambitionen att växa och ha ett tiotal tankfartyg i storleken 5 000 till 10 000 dwt, så kom krisen 2008.

– Våra expansionsplaner kom helt av sig och sedan 2008 har vi ägnat oss åt att rekonstruera och överleva. Den erfarenheten delar vi nog med de flesta redare i det här segmentet.

Tre nybyggnadskontrakt med ett turkiskt varv fick kancelleras i början av 2009.

– Det var innan många hade insett hur allvarligt det skulle bli men vi lyckades bra även om vi fick betala en slant så var det kanske vår bästa affär. Vi fick betala 5 procent av kontraktspriset för att slippa ta leverans av fartyg som redan då tappat 25 procent i värde.

Till det kommer ett antal omförhandlade kontrakt.

– Vår största kund är Herning shipping och under en kris försöker alla göra allt som går och vi har fått medverka till försämringar av kontrakt som vi tecknade när marknaderna var på topp.

Extra stämmor

De runt 800 aktieägarna i bolaget har kallats till en rad extra bolagsstämmor och hösten 2010 tvingades man att upprätta en kontrollbalansräkning.

– Vi skrev ned fartygsvärdet med 90 miljoner. Då var det egna kapitalet förbrukat.

Det ledde fram till den rekonstruktionsplan som innehöll vårens riktade emission och de 33 nya miljonerna. Planen är nu att ta in ännu mer pengar från alla aktieägare i en företrädesemission.

– Det är en anständighetsfråga att erbjuda alla aktieägare den möjligheten efter den riktade emissionen till fyra utvalda intressenter. Om vi utgår från en kurs på fem kronor så räknar vi med att få in minst 65 miljoner.

Pengar som enligt Rolf Hollmén inte är avsedda för den löpande verksamheten.

– Vi är opportunister och med historiskt låga fartygspriser finns det möjligheter att göra bra affärer.

Rolf Hollmén tänker sig kanske inte nybyggen utan snarare andrahandsfartyg eller uppköp av bolag. Ska det löna sig vill det till att marknaden vänder uppåt.

– När vi ser tillbaka kommer vi att säga att 2010 var ett skitår, 2011 var också skit men det vände, 2012 var bra.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.