Isbrytaren Frej assisterar finska lastfartyget Kallio på väg ut från Skelleftehamn.

Fotograf: Robin Dahlberg

Högsäsong för isbrytarna – extra fartyg kallas in

Kylan har gjort att det just nu är högsäsong för de fem svenska isbrytarna. För att klara säsongen har Sjöfartsverket beslutat att kalla in finska Thetis från Alfons Håkans.

Den senaste tidens kyla och snabba väderomslag har gjort att delar av Bottenviken och Norra Kvarken nu är isbelagda, vilket innebär att isbrytarsäsongen är i full gång. Samtliga av Sjöfartsverkets fem statsisbrytare – Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer – är nu i drift.

– Efter en något trevande decembermånad är isbrytarsäsongen nu i full gång. Den senaste månadens snabba väderomslag med snö och kyla har bidragit till att isen vuxit till sig på flera håll längs med den svenska kusten, säger Anders Dahl, chef för isbrytningen vid Sjöfartsverket.

Stärker med isbrytaren Thetis

Förutom isläget på Bottenviken och Norra Kvarken, så har isen letat sig vidare söderöver och återfinns bland annat inom delar av Stockholms skärgård, Vänern samt norra västkusten.

– Det är fortfarande långt kvar av årets isbrytarsäsong och enligt de senaste väderprognoserna från SMHI pekar allt mot en fortsatt ökad istillväxt under den kommande tiden. Vi har till följd av detta också fattat beslut om att stärka upp vår egen isbrytarflotta med isbrytaren Thetis, säger Anders Dahl.

Frej assisterar Vikingbank in till Skelleftehamn. Foto: Robin Dahlberg

Gjort ett femtiotal uppdrag

Hittills under 2021 har Sjöfartsverket genomfört ett femtiotal assistansuppdrag för olika handelsfartyg på väg in och ut från landets nordligaste hamnar.

– Det är viktigt att komma ihåg att isbrytarna utgör en samhällsviktig resurs. Utan dem skulle de norrländska hamnarna tvingas hålla stängt i upp emot 130 dagar om året. Något som i sin tur skulle drabba svenskt näringsliv hårt eftersom att hela nio av tio varor till och från Sverige går via sjöfarten, säger Anders Dahl.

Skärpta trafikrestriktioner

Från onsdagen den 3 februari gäller skärpta trafikrestriktioner för svenska hamnar mellan den finska gränsen och ner till Skutskär. Restriktionerna införs varje vinter i varierande grad och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.

Från och med söndag den 7 februari gäller de skärpta restriktionerna även för alla hamnar vid Mälaren, Vänern och längs Göta älv.