Fotograf: Wikimedia/KatinkaBille

Kategori: Kultur

Historiska fartyg får miljonstöd

Åtta kulturhistoriskt värdefulla fartyg delar på Sjöhistoriskas årliga stödmiljon.

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, fördelar varje år en miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år fick museet in 34 ansökningar om totalt 6,2 miljoner – av dem valdes åtta lyckliga ut:

  • Asta av Smögen, motorfartyg, Smögen/Kungshamn, 200.000 kr
  • Constantia, segelfartyg, Solna, 150.000 kr
  • Dynäs II, motorfartyg, Härnösand, 50.000 kr
  • Klara Marie, segelfartyg, Skillinge, 75.000 kr
  • Kvartsita, segelfartyg, Fiskebäckskil, 225.000 kr
  • Mariefred, ångfartyg, Stockholm, 150.000 kr
  • Pamela, segelfartyg, Ekenäs, 75.000 kr
  • Östersund, ångfartyg, Arvesund, 75.000 kr

– Vi är medvetna om att det kostar stora summor att underhålla och reparera dessa flytande klenoder. Både kunskap och traditionell teknik behöver värnas för framtiden. Vi hoppas att stödet bidrar till att upprätthålla landets historiska flotta – även om vi bara bidrar med en mindre del av kostnaderna, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet, i ett pressmeddelande.

K-märkta i första hand

Stödet har delats ut av Statens maritima museer sedan 1991 och kan i första hand sökas av ägare till fartyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet. Beslut om fördelningen sker i samråd med Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen och rikstäckande föreningar för historiska fartyg.

Spridning

De k-märkta fartygen har 250.000 passagerare varje år. Årets stödfördelning har stor geografisk spridning, fartygen trafikerar till exempel Storsjön i Jämtland, Ångermanälven och skånska Skillinge.

– Vi lägger vikt vid att stödet fördelas mellan olika kategorier av fartyg till exempel segelfartyg, ångfartyg och motorfartyg, men vi tar också hänsyn till hur tillgänglig fartygets verksamhet är för att många ska kunna få del av fartygens intressanta berättelser, säger Fredrik Blomqvist.