Fotograf: Göteborgs Stad

Kategori: Juridik

Hisingsbron får fritt fram

Ingen av parterna har överklagat domen om Hisingsbron till Högsta domstolen. Därmed kommer den snart vinna laga kraft och rättsprocesserna är över.

Vid midnatt natten till i dag, torsdag, skulle eventuella överklaganden ha kommit in gällande Mark- och miljööverdomstolens beslut att låta Göteborgs stad bygga den nya, lägre bron över Göta älv. Men ingen av kommunerna Gullspång, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Ale, Götene, Mariestad och Vänersborg har lämnat in något överklagande.

Laga kraft

Domen kom i början av maj och parterna hade därefter tre veckor på sig att överklaga. Men i och med att inga överklaganden har kommit in kan domen vinna laga kraft. Det innebär att det är fritt fram för Göteborgs stad att bygga den nya bron med en segelfri höjd på tolv meter istället för dagens 19,5 meter.

Ale drev egen process

Ale kommun har även drivit en separat process mot Göteborgs stad där Ale fick rätt att bestrida själva detaljplanen för bron. Men de fick också avslag på sina yrkanden tidigare i maj och de har valt att inte överklaga domen vidare.

När bygget ska komma igång är ännu oklart men tanken är att bron ska stå klar 2020. Då har Göteborgs stad förbundit sig att öppna bron en gång i timman alla dagar, förutom vid rusningstrafik på vardagar mellan 06–09 och 15–18.