Helsingborgs Hamn säljer bogserbåtar

Helsingborgs Hamn har sålt bogserbåtarna Kullen och Dunker till privata bolaget Bogserteam Öresund (BTÖ). Hamnen ser inte längre bogserbåtsverksamheten som en strategisk del av sin verksamhet och har därför valt att sälja båtarna till BTÖ som sedan en längre tid drivit bogserbåtarna. Kullen och Dunker kommer även fortsättningsvis att vara baserade i Helsingborg.