Helcom vill ha hårdare regler

Helcom vill ha hårdare IMO-bestämmelser i Östersjön för att förebygga utsläpp från fartyg. Ett gemensamt dokument i ärendet, underskrivet av Helcoms medlemsländer, har skickats till IMO Marine Environment Protection Committee inför deras möte i mars där det förväntas ta beslut om NOx- och SOx-utsläpp. En studie visar att trots föreslagna IMO-åtgärder, kommer utsläppen i Östersjön att öka. I nyligen genomförda kalkyler identifieras sjöfarten som den största bidragsgivaren till atmosfäriska kväveoxidutsläpp i Östersjön, med en andel på 16 procent. I vissa områden och säsonger uppgår utsläppsandelen till 50 procent. De årliga NOx-utsläppen från sjöfarten beräknas till mer än 370 kiloton.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.