Rikard Engström.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

”Hela branschens problem”

Under onsdagen presenterade initiativet #lättaankar delar av de vittnesmål om sexuella trakasserier som kommit in till dem under hösten. Nu är det dags för branschen att agera, tycker Rikard Engström från Svensk Sjöfart.

– Vittnesmålen vi fick ta del av från #lättaankar var oerhört starka och påverkar en väldigt mycket, säger Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Han deltog på det möte som under onsdagen hölls i Kalmar med fokus på sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Initiativet #lättaankar presenterade några av de många vittnesmålen som kommit in under hösten om trakasserier som skett ombord på fartyg.

”Pågått under allt för lång tid”

– Detta är så klart något som pågått under allt för lång tid och är både ett problem för branschen och ett samhällproblem, säger Rikard Engström.

Under gårdagen deltog 25 personer från 13 organisationer och enligt Rikard Engström är det oerhört viktigt att det nu sker på initiativ av hela branschen.

– Detta är inte bara Svensk Sjöfarts initiativ, eller fackens, eller WISTA:s, det är vårt initiativ.

Startskott

Onsdagens möte var ett startskott och början på att försöka få till en förändring.

– Vi har i vart fall satt igång något och börjat definera mål och vad som behöver förändras.

Enligt Rikard Engström handlar det framförallt om att förändra kulturen i branschen till att vara mer inkluderande, både ombord och på land. Något som kan innebär att man sätter upp striktare riktlinjer och även ser över repressalier om dessa inte efterlevs.

Ska få till förändring

Processen är nu igång och fler möten på temat är redan inbokade. Först har WISTA tagit initiativ till ett möte i mars.

– Vi har även fått en inbjudan från SEKO sjöfolk om ännu ett möte på temat. Målet är att förbättra kulturen inom branschen, säger Rikard Engström.