Kategori: Folk/företag | Specialfartyg

Sjömän får lämna HaV

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, säger upp fyra anställda på undersökningsfartyget Mimer. Orsaken är arbetsbrist till följd av att man redan 2011 beslutade att avveckla den verksamhet som omfattade forskningsfartygen Argos och Mimer, och att det i nuläget inte finns någon verksamhet inplanerad på Mimer. 

Mimer har använts för att samla in data om kustnära fiskbestånd, något som idag görs huvudsakligen av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 

Fartyget Mimer köptes upp av dåvarande Fiskeriverket för fem år sedan, men i och med att verket lades ned och ersattes av Havs- och vattenmyndigheten så förändrades också uppdragen för den nya myndigheten och för fartygsverksamheten. 

Anna Jöborn, chef på HaV:s kunskapsavdelning, säger att det är beklagligt att man tvingas säga upp personal men att det inte fanns något alternativ. 

– Personalen som berörs har under många år varit en del av det tidigare Fiskeriverkets fartygsenhet och har på senare år bemannat Argos och Mimer. De har under många år, med hög yrkesskicklighet, garanterat att Sverige haft god kunskap om fiskbeståndens utbredning i svenska kust- och havsområden, säger hon i ett pressmeddelande.