Havila beställer ankarhanterare av Havila-varv

Havila Saturn, ett kommanditbolag ägt till 20 procent av Havila Shipping, har beställt ett ankarhanteringsfartyg för USD 35 miljoner av Havila-ägda Havyard i Leirvik, med option på ytterligare ett fartyg. Leverans sker under tredje kvartalet 2007. Samma varv bygger två ankarhanteringsfartyg åt Havila Shipping för leveranser också under 2007.