Havets intressenter skapar centrum i Skärhamn

Ett maritimt besökscentrum skall skapas i Skärhamn. Bakom initiativet står Tjörns Kommun, Västra Götalandsregionen, Statens Maritima Museer och svensk sjöfartsnäring, men avsikten är att aktörer från alla maritima näringar och verksamheter knutna till havet skall delta och göras mer synliga och tillgängliga. Om allt går i lås skall ett hus börja byggas i slutet av nästa år och stå klart 2009. Just nu pågår arbetet med att klargöra finansieringen, ett arbete som leds av Tjörns Kommun. I detta deltar också intressenter inom svensk sjöfartsnäring och man kommer att söka EU-stöd.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.