Fotograf: STX FInland

Kategori: Skeppsbyggnad

670 tvingas gå från STX

Ledningen för STX Finland Oy hoppas att kraftiga nedskärningar i personal och koncentrerad verksamhet till ett varv ska trygga Åbovarvets framtida existens. 

STX Finland Oy har avslutat sina samarbetsförhandlingar (motsvaras i Sverige av MBL-förhandlingar) med personalens representanter. Som väntat innebär dessa en kraftig reducering av personalstyrkan. Till slutet av juni 2014 kommer omkring 670 arbetstillfällen att försvinna, av dessa är 620 i Raumo och 50 i Åbo. Dessutom förflyttas cirka 80 personer från Raumo till Åbo. Efter personalnedskärningarna har STX Finland 1.655 anställda och av dessa sysselsätts 1.365 på Åbovarvet.

Redan tidigare i år meddelade STX Finland att verksamheten på Raumovarvet upphör i sin nuvarande form och all verksamhet koncentreras till Åbovarvet. Såväl Åbovarvet som Raumovarvet har haft dålig beläggning och företagets verksamhet har varit förlustbringande. 

Från STX Finland uppges att man med dessa åtgärder vill anpassa varvets kapacitet till förväntad efterfrågan och understryker att man kan bygga alla slags fartygstyper, inkluderande isbrytare och arktiska specialfartyg.

– STX Finland har förbundit sig att genomföra denna nödvändiga omstrukturering för att trygga finländsk varvsindustris existens i framtiden, säger Jari Anttila, vice vd för STX Finland Oy.