Hårda sparkrav för Odensevarvet

Odense Steel Shipyard ska skära ned sina kostnader med DKK 450 miljoner. Det är målet för styrelse, vd och de anställda vid varvet som är Danmarks största. Varvet har fått tydlig signal från ägaren, A.P. Møller-Mærsk – mer vinst annars blir det nedläggning. För närvarande arbetar konsulter tillsammans med varvets personal för att hitta möjliga besparingar för att kunna överleva. Detta arbete skall avslutas senast i februari 2008. Varvet har förvarnat om att det redan under innevarande år kan bli aktuellt med varsel om uppsägningar för tjänstemän.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.