Hapag-Lloyd sänker löner

Det krisdrabbade linjerederiet Hapag-Lloyd skär nu i lönekontot för alla, i land så väl som till sjöss. Styrelseledamöter får sina arvoden sänkta med 20 procent, verkställande direktörers löner sänks med 15 procent, andra i företagsledningar får acceptera 10 procents sänkning, löner för chefer på mellannivå sänks med 7,5 procent och övriga får 5 procent mindre.Enligt rederikoncernen krävs dessa nedskärningar för att uppfylla den tyska statens villkor för att ställa upp med lånegarantier på EUR 1,2 miljarder.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.