Handelssystem för sjöfarten positivt för miljön visar utredning

Ett utsläppshandelssystem för Östersjön och Nordsjön skulle minska miljöpåverkan från svavel- och kväveoxider med flera hundra tusen ton per år. Utsläppsminskningen kan också göras till jämförelsevis mycket låga kostnader. Det visar en utredning som Sjöfartsverket tillsammans med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, gjort på uppdrag av regeringen. Utan att ta ställning till om ett system skall införas eller hur det bör se ut konstaterar utredningen att det går att hantera och administrera ett system. Man har tittat närmare på två modeller, dels ett sjöfartsinternt och dels hur sjö och land kan kopplas ihop.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.