Hamnorganisation vill att kommissionen drar tillbaka hamndirektiv

ESPO – European Sea Ports Organisation – har återigen uppmanat EU-kommissionen att dra tillbaka förslaget om ett nytt hamndirektiv och har även skrivit ett öppet brev till parlamentsledamöterna. ESPO:s ordförande Guiliano Gallanti säger i brevet att ”det anmärkningsvärda resultatet i omröstningen i transportkommittén visar att det inte finns någon stabil politisk plattform för direktivet. Risken är stor att resultatet blir ett regelverk som inte hänger samman och som är kontraproduktivt. Vi tror att det nuvarande förslaget till direktiv inte längre har en framtid.” ESPO vill nu ha en ny och mer öppen debatt om EU:s hamnpolitik.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.