Hamnfusion utreds för Kotka och Fredrikshamn

Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral har utrett möjligheterna att utöka samarbetet mellan hamnarna i Kotka och Fredrikshamn. I sin rapport rekommenderar de en fusion mellan hamnarna. Den arbetsgrupp som har beställt rapporten har ännu inte tagit ställning till detta, men har beslutat att gå vidare med utredningen enligt tidigare plan och utreda bland annat de ekonomiska aspekterna med de olika samarbetsalternativen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.