Hamnarna i Kotka och Fredrikshamn går samman

Hamnbolagen i Kotka och Fredrikshamn i Finland fusioneras och bildar det nya gemensamt ägda bolaget Port of Hamina/Kotka Ltd. Det nya bolaget inleder sin verksamhet den 1 maj 2011. All verksamhet från de två tidigare hamnbolagen överflyttas då till det nya bolaget. Fredrikshamn och Kotka är Finlands ostligaste hamnar vid Finska viken och förutom bl.a. skogsindustrins varuflöden har den ryska transittrafiken stor betydelse för dem.