Hamnar och myndigheter osäkra på sjöfartsskydd

Det råder fortfarande osäkerhet kring sjöfartsskyddet hos svenska hamnar och myndigheter. Efter en uppföljning utförd av riksdagens utredningstjänst konstaterar nu trafikutskottet att behovet av samordning och samarbete mellan de berörda aktörerna inte verkar ha beaktats i tillräcklig omfattning. Osäkerheten gäller inte minst hur och från vem man skall få information vid förhöjd skyddsnivå.