Hamburg sänker hamnavgifter för att vinna tillbaka Östersjötrafik

Hamburgs Hamn har beslutat att sänka avgiften för containrar i transittrafik. Samtidigt har man beslutat att frysa en tidigare beslutad tvåprocentig höjning av lotsavgiften till mitten av 2012. Avsikten är att vinna tillbaka transittrafik till och från Östersjöområdet som man har förlorat i första hand till Rotterdam och Antwerpen. Enligt tyska media kan den nya tariffen innebära en sänkning av containeravgiften med upp till 50 procent för linjeoperatörer med stor transitverksamhet i hamnen.