Halvmiljardförlust för STX Europe

STX Europe redovisar en rörelseförlust på NOK 561 miljoner för 2008. Motsvarande resultat för 2007 var NOK –177 miljoner. Samtidigt steg omsättningen med närmare NOK 4,5 miljarder till NOK 31,5 miljarder. Resultatet efter skatt blev dock positivt med en vinst på NOK 40 miljoner. Under året levererades totalt 37 fartyg. Orderboken är värd NOK 47,8 miljarder och består av 77 fartyg för leveranser de kommande tre åren.