Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Folk/företag

Hallå där, Sten Göthberg!

… som belönas med Köms guldmedalj för förtjänstfulla insatser i akademins styrelse, där han suttit i 14 år och nu ska avgå.

Kungliga Örlogsmannasällskapet (Köms) är Sveriges marina akademi, som instiftades 1771 och anses vara en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Varje år, i samband med Köms högtidssammanträde, delas ett antal belöningar i form av medaljer ut bland ledamöterna i den kungliga akademin.

Guldmedaljen. Foto: Köms

Mottagarna är i nästan alla fall sjöofficerare, men i år går den finaste medaljen till sjörättsjuristen Sten Göthberg, som bedriver konsultverksamhet som bland annat inspektör för Bureau Veritas, samt juridisk verksamhet inom sjörätt och civilrätt i samverkan med advokat Ulf Erikson i Stenungsund.

Ur motiveringen till medaljen: ”Sten Göthberg har varit värdefull för våra kontakter med sjöfartsnäringen och till olika hamnar. /…/ Sten Göthberg har lojalt utfört de uppgifter som har ålagts honom samtidigt som Sten Göthbergs långa erfarenhet av styrelsearbetet på ett tydligt sätt har skapat stadga och kontinuitet. För denna långa gärning är akademien Sten Göthberg ett stort tack skyldig.”

Hur känns det?

– Det känns förstås väldigt roligt att få denna utmärkelse efter dessa år. Man kan ju undra hur en kavallerist och militärpolis kan få en kunglig örlogsmedalj? Svaret är att när jag var jurist på Redareföreningen – och jag var det mellan 1984 och 1989 – så var jag sekreterare i den krigsorganisation som Redareföreningen hade, som hette Sjöfartskommittén af 1939 och jag var därmed representant även i föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar. Det var där det började. Och då spelade det ju ingen roll vad jag var för militär person, utan jag var där som Redareföreningens jurist. Sedan har det fortsatt, att jag har engagerat mig i sjöfartsfrågor och sjöförsvarsfrågor. Jag valdes in i Köms 2003 och fick efter tre år frågan om jag ville ingå i styrelsen.

Det blev 14 år i styrelsen, varför har du fortsatt?

– Därför att jag tyckte om det och har känt att jag kunde göra lite nytta. Köms är ju en marin krigsakademi och i styrelsen har det suttit relativt få civila personer. De allra flesta är ju sjöofficerare. Så jag har väl varit en brygga mellan örlogsflottan och handelsflottan, kan man säga.

Hur är kontakten mellan örlogsflottan och handelsflottan?

– Den har utvecklats på ett väldigt positivt sätt. I dag talar handelsflottan och örlogsflottan intensivt med varandra. På den tiden när jag var på Redareföreningen var många fartyg med svensk flagg krigsplacerade och skulle tjäna örlogsflottan. Det där upphörde när Försvarsmakten minimerades. Men nu har det vuxit fram en fin samverkan igen.

Coronapandemin gör att högtidssammanträdet blir på webben i år. Hur brukar det vara?

– Det brukar vara väldigt pampigt, med Marinens Musikkår, inbjudna VIP-gäster, kungaparet har varit med många gånger, Överbefälhavaren, Marinchefen … det är långklänningar, uniformer och högtidsmiddag, väldigt stilfullt. Det är årets fest för Köms. Jag hade sett fram emot detta, det skulle ägt rum i Göteborg i år.

Hur blir det med utdelningen av medaljen till dig?

– Jag kommer att avtackas av styrelsen, men med utdelningen är det inte helt spikat ännu.