Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Utbildning | Säkerhet

Hallå där, Johan Evers!

Hallå där, Johan Evers, maskiningenjörsstudent på Sjöfartshögskolan i Kalmar, som håller på med sitt examensarbete om hur väl undervisningen kring integrerade säkerhetssystem fungerar.

Vad är det för examensarbete?

– Jag och min klasskompis Joakim Börjesson håller på att titta närmare på utbildningar kring integrerade övervakningssystem ombord på nybyggda fartyg. Alltså övervakningssystem främst placerade i maskinrummet som övervakar driften och systemen ombord.

Finns det något problem med den undervisningen?

– Utvecklingen på området integrerade övervakningssystem går väldigt snabbt och nya system presenteras hela tiden. Vi upplever att det kan vara svårt för maskinbefäl och annan personal att verkligen hänga med i utvecklingen.

Vad skulle det kunna innebära?

– Oftast är det så att företagen som levererar de avancerade systemen erbjuder ett fåtal utbildningsplatser till rederierna i samband med inköpen, ytterligare platser är ofta förenade med ökade kostnader. Då kanske tre personer i besättningen går utbildningen, men det kanske är upp till nio personer som roterar i maskin.  Då ska de som gått utbildningen kunna förmedla sin kunskap på rätt sätt, vilket inte alltid är så lätt. Och ett fel som inte avstyrs i tid kan leda till skador på utrustning och i värsta fall även personal.

Vad är det då ni vill veta?

– Vi vill, genom en enkät, komma i kontakt med befäl på fartyg byggda 2010 och framåt, som antagligen har nya moderna övervakningssystem installerade, och höra hur mycket utbildning de har fått i systemen. Vi vill också veta hur nöjda de är med utbildningen och om de känner att de kan sköta systemen på ett säkert sätt.

Vart kan man hitta enkäten?

– Enkäten kan man svara på online, här.

Hur länge har ni hållit på med examensarbetet?

– Det började egentligen redan första året med förberedande kurser. Men det började på allvar nu det sista året och målet är att ha undersökningen klar i början av maj.

Vad undersöker era klasskompisar?

– Det är väldigt blandat. Några tittar närmare på sexuella trakasserier ombord på fartyg, några tittar på energieffektiviseringar och några undersöker hur metanolkonverteringen av Stena Germanica har gått.