Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Folk/företag

Hallå där, Daniel Lindblad!

Hallå där, Daniel Lindblad – pressansvarig på Sjöfartsverket. 

Vad har ni på gång i Almedalen? 

– Vi är här för att prata om något rätt så ovanligt, nämligen sjömätning. Det är årets huvudtema för oss, där vi framförallt har ett seminarium på den maritima mötesplatsen där vi pratar om vad sjömätning är, hur det går till och vad man kan använda det till. Förutom seminariet så visar vi också en populärvetenskaplig film om sjömätning. 

Varför just sjömätning? 

– Det är ett ämne som ligger i mångas intresse, även sjöfarten. Även om alla farleder förstås är ordentligt uppmätta är det faktiskt bara 45 procent av all havsbotten som är uppmätt på ett modernt sätt. Resten av havsbotten mättes senast på 1800-talet, då man mätte med handlod. Det är som vår kommunikationsdirektör Maria Ottoson säger: vi vet mer om ytan på Mars än vad vi vet om Östersjöns botten.  

Varför är det så viktigt med sjömätning? 

– Den viktigaste nyttan med sjömätning är dess breda användningsområde när det gäller den övergripande havsplaneringen. Sen är det också många som mer konkret behöver veta hur det ser ut på havsbotten, till exempel när man ska anlägga vindkraftsparker eller lägga ned kraftkablar. 

Hur har intresset varit? 

– Bra. Seminariet blev klassat under kategorin miljö – inte sjöfart – vilket gjorde att det också kom en hel del miljöintresserade till seminariet.

Vad tycker du annars om Almedalsveckan? 

– Det är ju oerhört många som ska få fram sina åsikter, många som ska tycka saker. Här på den maritima mötesplatsen är det ju i och för sig mer samstämmighet, däremot så funderar man väl på hur man ska kunna locka en ännu bredare publik hit. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.