Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi

Hallå där, Christopher Pålsson!

Hallå där Christopher Pålsson, Lloyd’s List Consulting, arrangör för Executive Meeting som ska hållas på Världskulturmuseet i Göteborg den 17 januari 2019.

Vad är Executive Meeting?

– Executive Meeting arrangeras nu för 27:e året i rad och är nästan lite av en institution numera. Evenemanget startades av föregångaren till Sjöfartens Analys Institut. Vi ville då etablera ett slags forum där man låter analytiker och liknande förhoppningsvis klokt folk presentera sin bild av drivkrafterna inom sjöfarten och vart den är på väg och vad som kan hända. Sedan får operativa människor från industrin berätta hur de förhåller sig till den bild som presenteras med strategisk inriktning på marknadsutveckling. I grova drag är det fortfarande det konceptet som gäller och det upplägget är ganska unikt. Man ska få sig en tankeställare – är vi på väg åt rätt håll, vad är det vi ska förbereda oss för eller vad var det som egentligen hände?

Vem riktar sig evenemanget till?

– Det är i hög grad personer i ledande positioner, kryddat med företrädare för analysavdelningar på större företag. Sedan har vi en och annan politiker, representanter från myndigheter och hamnar. Gemensamt för dem är att de har ett strategiskt intresse med tankeställningarna. Skillnaderna mellan det operativa och det strategiska är ju tidshorisonten, man höjer blicken och tittar tre till fem år fram i tiden och ser vad trenderna säger och vilka krafter som påverkar dem snarare än att man funderar på vad man ska göra nästa vecka.

Kommer ni att ha något tema?

– Konferensen är på engelska och temat är ”managing trade disruptions”. Ordet ”disruptions” har ju blivit ett modeord, fast oftast ihop med ”digital” eller något liknande. Vi kopplar ihop det med handel istället och så tittar vi på vilka effekterna blir för sjöfarten av de protektionistiska dragningarna som vi ser framför allt mellan USA och Kina och mellan USA och Europa, vad blir effekterna av Brexit, och så lägger vi till kostnadshöjande regleringar som svaveldirektivet och locket på utsläppet av svavel globalt sett samt ballastvatten på det. Dessa regleringar har gemensamt att inte genererar några intäkter, bara kostnader. Allting har en inverkan på villkoren för handel. Högre kostnader för handel innebär ju en högre barriär för handel enligt skolboken. Folk måste fundera på vad det innebär och då försöker vi ställa frågor och ge några vinklingar på vad det kan betyda och sedan har vi ett antal redare i rummet som ska få ge svar på hur de har positionerat sig.

Vilka områden representerar talarna?

– Vi har dels några mer allmänt hållna som inte är direkt sjöfartskopplade, till exempel chefsekonomen på Business Sweden Lena Sellgren. Från beställarsidan av transporttjänster har vi Birna Ödefors, som är vd för Panalpina i Norden, en stor transportköpare av alla transportslag, inte minst sjöfart. Svavlet och bunkern är en het fråga för alla och en vinkel täcker vi in med Carlos Torres chef för den fysiska handeln inom världens största bunkeroperatörer Bunker One. Från den maritima sidan så har vi operativa chefer på rederisidan, Carl-Johan Hagman på Stena, Rune Birkeland på G2 Ocean och Yngve Johansson på Ocean Network Express. Carl-Johan Hagman ska till exempel tala om hur man positionerar en så diversifierad verksamhet som Stena har enligt de förhållanden som råder. Ovanför detta tar vi ett hamnperspektiv med bland annat APMT om hamneffektivitet. Avslutningsvis har vi ett block om teknisk vinkling med autonoma fartyg men också hur kommunikationen mellan fartyg och land kan hänga med i utvecklingen som det utökade behovet av uppkoppling faktiskt kräver. Sedan kommer jag och min kollega Niklas Bengtsson att tala om handelsflottans utveckling och nybeställningar av fartyg. Moderator är Richard Clayton på Lloyd’s List.

Finns det fortfarande plats?

– Vad gäller bokningsläget med en månad kvar så ligger vi bättre till än vad vi har gjort på många år och det är roligt, men det finns fortfarande platser kvar. Förhoppningsvis kommer det att bli fullt hus, vi har kapacitet för närmare 100 personer och på god väg åt det hållet.

Hur gör man om man vill delta?

– Man skickar ett mejl till christopher.palsson@lloydslistintelligence.com.