Guide för surrning av containers

Lloyd’s Register och the Standard P&I Club har tillsammans arbetat fram en guide som skall hjälpa besättningarna att hantera det växande problemet med att surra containers. Eric Murdoch på the Standard säger att det växande antalet containers som tappas överbord innebär ett betydande problem för sjöfarten. Skadeståndskraven ökar, flytande containers är en fara för andra fartyg och otillräckligt surrade containers är en fara för besättningen ombord. Han säger vidare att problemet är att fartygsdesignen har utvecklats medan surrningssystemen inte har utvecklats i samma omfattning. Guiden tar bland annat upp förändringar i fartygens design, hur den ökade storleken på fartygen påverkar samt faran i att lasta containers för högt.Kopior av guiden kan beställas från Lloyd’s Register och the Standard P&I Club.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.