Kategori: Miljö

Gröna korridorer

Går det att göra transporterna både grönare och bättre för att utveckla konkurrenskraften i Europa? Det är det tänkt att projektet Gröna Korridorer skall ge svar på.

Något av det sista Åsa Torstensson gjorde innan hon i höstas lämnade posten som infrastrukturminister var att ge Trafikverket, Sjöfartsverket och Vinnova i uppdrag att bidra i arbetet med att utveckla Gröna Korridorer.

Ett sekretariat har inrättats på Trafikverket för att styra projektet som skall slutrapporteras innan utgången av 2012.

Inermodalitet

Vad är då en grön korridor? Enligt regeringens beslut handlar det om att minska miljö- och klimatpåverkan samtidigt som säkerhet och effektivitet i godstransporterna ökar.

Intermodalitet är nyckeln och alla land- och sjötransportmedel skall med: landsväg, järnväg, närsjöfart och transporter på de inre vattenvägarna.

En grön korridor kännetecknas av integrerade logistikupplägg med hållbara logistiklösningar. Regelverket skall vara harmoniserat med full öppenhet för alla aktörer.

Framförallt rör det sig om internationella och nationella transporter över långa sträckor med strategiskt placerade omlastningspunkter. En grön korridor skall också vara en plattform för utveckling av nya logistiklösningar.

Initiativ från EU

Gröna Korridorer är ett initiativ från EU-kommissionen och i Sverige drivs projektet av infrastrukturministerns Logistikforum. I ett nordiskt perspektiv samarbetar regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Man stöder också EU-projektet Super Green som bland annat tagit fram nio korridorer som skall mätas utifrån ett antal parametrar: effektivitet, servicekvalitet, hållbarhet ur miljösynpunkt, infrastrukturella resurser och social påverkan. 

Drivkraften i projektet är att man vill på ett bättre sätt se på transporterna ur ett kundperspektiv, att öka samverkan mellan transportslagen och optimera utnyttjande av respektive transportslag samtidigt som man tar ett långsiktigt ansvar för miljö och klimat. 

Två svenska korridorer

Det svenska arbetet har inriktats på två pilotkorridorer: Oslo – Göteborg – Rotterdam samt Narvik – Stockholm – Neapel. Dessutom skall man driva utvecklingen av affärsmodeller och ta fram kriterier för mätning och märkning av Gröna Korridorer.

– Nu går det svenska och nordiska Gröna Korridor-projektet in i en ny fas, säger Stefan Back som är chef hållbar logistik på Transportgruppen. Det här innebär bl a att man kommit överens om ett gemensamt sätt att mäta koldioxidutsläpp och senare i år skall man sjösätta en större ”demonstrationsplattform” med bas i Göteborg. Här skall man kunna testa och demonstrera ny teknik och nya logistiklösningar. Man kommer också att anordna en ”demodag gröna korridorer” för att visa konkreta resultat från olika företag.

Ett 30-tal delprojekt har identifierats och man har valt ut ett 10-tal som på kort sikt prioriteras.

– Det här ska ge mer grönska i befintliga korridorer, säger Guy Ehrling kanslichef på Näringslivets Transportråd, och i detta ingår andra EU-initiativ som till exempel sjömotorvägar.

Han är mycket positiv till arbetet med Gröna Korridorer, även om han påpekar att allt inte är gjort i en handvändning.

– Vi har dock fått stort gensvar för tänket och ett oerhört positivt genomslag hos aktörerna, säger Guy Ehrling.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.