Grimaldi vill köpa hela Finnlines

Grimaldi Group har ökat sitt ägande i Finnlines. Efter en transaktion i dag innehar Grimaldi 46,2 procent av aktierna och rösterna i Finnlines. Grimaldi planerar att lägga ett bud på de återstående aktierna i Finnlines till kursen EUR 15,95. Erbjudandet ligger närmare 8 procent högre än genomsnittskursen för Finnlinesaktien under de senaste 12 månaderna.Finnlines Oyj har totalt 40,7 miljoner aktier, av vilka olika företag inom Grimaldikoncernen nu äger 18,8 miljoner. Detta innebär att Grimaldi skulle betala närmare EUR 350 miljoner för de återstående aktierna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.