Grekland: färre rederier men yngre flotta

Antalet grekiska rederier har på ett år minskat med 44 till 718. Samtidigt har medelåldern i den grekiska flottan minskat med 1,2 år till 14,7, visar statistik från grekiska Petrofin Research.Det är framförallt mindre rederier medett1 eller två fartyg som försvunnit, vilket beror på konsolidering eller att redarna helt enkelt lämnat marknaden i väntan på bättre tider.Att flottan blivit yngre beror framförallt på inflödet av nybyggen samtidigt som äldre fartyg sålts eller huggits upp.Mätt i brutto seglar mindre än en fjärdedel av de grekkontrollerade fartygen under grekisk flagg. Den nya grekiska regeringen har nu lovat åtgärder för att stärka landets sjöfartskluster och öka det grekiska registrets konkurrenskraft för att locka hem de grekiska redarna. Åtgärder som utlovas är bland annat färre särregler, minskad byråkrati, en effektivare administration med 24-timmarsservice och en förstärkt sjöfartsutbildning. Dessutom kommer man att sätta in åtgärder för att rädda varvsindustrin.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.