Greenpeace var ute i ogjort väder

Finska Greenpeaces misstankar om att den Liberia-flaggade enkelskrovstankern ”Lielupe” skulle lasta tunga oljeprodukter i Paldiski visade sig vara felaktiga. Den estniska miljöinspektionen kontrollerade ”Lielupe” och konstaterade att lasten bestod av bensin, vilket får transporteras med enkelskrovstankfartyg. Tankern lastade 12.000 ton bensin i Muuga och 18.000 bensin i Paldiski Lõunasadam för Rotterdam. ”Lielupe” om 39.870 dwt är byggd 1979 och ägs av Latvian Shipping Company

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.