Green Reefers visa röda siffror igen

Bergenbaserade Green Reefers redovisar en förlust på USD 9,7 miljoner före skatt för 2007, jämfört med en förlust på USD 1,1 miljoner året före. Enligt Green Reefers var förlusten efter skatt USD 25,2 miljoner, jämfört med en förlust på USD 1,7 miljoner 2006. Utgifter kopplade till fartygsaktiviteterna låg i snitt på USD 5.900 per dag (inklusive torrdockning), jämfört med USD 5.300 under 2006. Högre utgifter för fartygsoperationer, också påverkat av en svagare dollar, påverkade nettointäkterna. Fortsatt låg aktivitet på fruktterminalerna i USA och Guatemala påverkade också resultatet negativt.