Green Reefers söker större fartyg

Bergen-baserade Green Reefers är i marknaden för moderna, effektiva kylfartyg på 300.000 till 400.000 kubikfot. Nyligen har man sålt fyra fartyg på 270.000 kubikmeter för USD 30 miljoner till ett kommanditbolag etablerat av Platou Finans i Oslo, och därigenom frigjort NOK 80 miljoner i likvida medel. Green Reefers behåller 25 procent i kommanditbolaget och bareboatchartrar tillbaka fartygen för en relativt kort period. Sedan kommer kvartetten att chartras ut på bareboatvillkor till ett rederi i Seattle för att under fem år frakta fisk från Alaska.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.