Green Reefers säljer mindre sidoportsfartyg

Bergenbaserade Green Reefers säljer kylfartyget ”Green Igloo” på 72.890 kubikfot för USD 2,1 miljoner. Fartyget byggdes på Färöarna 1983.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.