Green Reefers i bättre marknad

Green Reefers, som opererar 22 kylfartyg och sex hel- eller delägda kylterminaler, har lämnat ett preliminärt bokslut med bruttorörelseintäkter för 2004 på NOK 684 miljoner, jämfört med NOK 548 miljoner förra året. Rörelseresultatet blev NOK 64 miljoner mot NOK 16 miljoner 2003. Värt att notera är att driftskostnaderna för fartygen steg med 18,9 procent jämfört med 2003. Inga fartyg låg upplagda under året och seglingsdagarna ökade med sju procent. Resultatet påverkades också av en låg dollarkurs och högre dockningskostnader.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.