Gotlandsbolagets delårsresultat högre än i fjol

Rederi AB Gotlands redovisar en vinst före skatt på SEK 242 miljoner för årets första åtta månader, jämfört med 165 miljoner för motsvarande period i fjol. Omsättningen ökade med SEK 253 miljoner till SEK 1.341 miljoner. Gotlandsbolaget ska för perioden 1 januari–31 augusti betala SEK 68 miljoner i skatt.