Gotland Sofia är ett av fartygen som Rederi AB Gotland nu planerar att sälja, här vid varvet i Landskrona.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Fartygsaffärer

Gotlandsbolaget vill sälja fartyg för nära en miljard

Rederi AB Gotland planerar för en försäljning av fyra tankfartyg. Försäljningarna väntas ge bolaget 900 miljoner kronor enligt tidningen Hela Gotland och kommer efter en prisuppgång på tankersidan.

När Rederi AB Gotland nyligen presenterade sitt resultat för årets första åtta månader visade det på ett sämre resultat jämfört med samma period förra året. Rederiet redovisar en vinst på 46 miljoner kronor, vilket är 173 miljoner sämre än motsvarande period föregående år. Enligt bolaget beror resultatförsämringen främst på ökade bränslekostnader, men belastas även av kostnader för uppbyggnaden av den nya färjelinjen mellan Nynäshamn och Rostock. 

– Den ökning av drivmedelspriser som vi sett sedan hösten 2021 har fortsatt, och förstärktes under våren och sommaren 2022 efter invasionen i Ukraina och dess påverkan på energimarknaderna i Europa och världen. Detta har gjort att bränslekostnader för våra färjelinjer har ökat kraftigt, kommenterar Håkan Johansson, vd på Gotlandsbolaget, resultatet.

Säljer totalt fem fartyg

Dock är det just nu stora pengar på väg in i rederiet. Efter årsskiftet säljer rederiet rorofartyget Valentine till KiwiRail Ltd för 5,2 miljoner amerikanska dollar, motsvarande närmare 59 miljoner kronor. Dessutom planerar de att sälja fyra tankfartyg, Gotland Carolina, Gotland Aliya, Gotland Sofia och Gotland Marieann. Totalt väntas fartygsförsäljningarna ge runt 900 miljoner kronor, enligt tidningen Hela Gotland.

Enligt Håkan Johansson finns flera förklaringar till försäljningarna.

– Det är en kombination av att fartygen dels har nått en ansenlig ålder och att vi sett en uppgång i priserna på tankersidan, så det är bra tajming att sälja nu i höst, säger han till tidningen.

Fokuserar mer på kärnverksamheten

Dessutom vill rederiet skifta fokus i verksamheten.

– Det är framför allt en strategisk satsning, att fokusera mer på vår kärnverksamhet, som Gotlandstrafiken och Hansalinjen, utveckla den typen av verksamhet och även göra andra affärer i det segmentet. Men också att satsa mer på besöksnäringen på Gotland, säger Håkan Johansson till Hela Gotland.