Fotograf: Northern Offshore Services

Kategori: Fartygsaffärer

Gotlandsbolaget utökar NOS-samarbete

Gotlandsbolaget köper tre fartyg från Northern Offshore Services och hyr ut dem tillbaka på bareboat.

Rederi AB Gotland meddelar att man utökar sitt samarbete med Northern Offshore Services genom att förvärva fartygen Dispatcher, Rescuer och Carrier.

Dispatcher och Rescuer levererades i december 2015 och Carrier 2013. Rescuer är ett ambulansfartyg som opererar i Göteborgs skärgård medan Dispatcher och Carrier är servicefartyg för havsbaserade vindkraftparker.

Samarbete sedan 2011

Rederi AB Gotland inledde samarbetet med Northern Offshore Services redan 2011 genom att köpa fyra servicefartyg från Northern Offshore Services. Under 2014 köptes ytterligare fem fartyg. Fartygen är utchartrade till NOS på bareboatcharter och opererar huvudsakligen inom vindkraftindustrin i Nordeuropa.