Kategori: Specialfartyg | Fartygsaffärer

Göteborgsbaserad bogserare till Portugal

Em. Z. Svitzer har flyttat den svenskflaggade bogserbåten Lars från Göteborg till Lissabon i Portugal. Där skall den framöver arbeta för Svitzers portugisiska verksamhet där det har funnits behov av större tonnage och mer dragkraft. Lars blev efter dockning i Skagen bogserad till Lissabon av Svitzer Thor. Lars var en av en trio av bogserbåtar, som Röda Bolaget kontraherade i Japan för leverans under 1991. Den har 53 ton dragkraft från två Yanmar-maskiner. Svitzer har fortsatt systerbåten Björn i flottan i Sverige, medan den tredje enheten i trion var John, som sedan 1999 ägs av Bukser & Bergning i Norge.