Golden Ocean i svårigheter

John Fredriksen-kontrollerade Golden Ocean har hamnat i en mycket problemfylld situation. Det Oslo börs-noterade företagets försäljning av ett panamax-fartyg har fått förhandlas om till en betydligt lägre köpesumma sedan köparen hamnat i ekonomiska svårigheter. Golden Ocean har också fått ta tillbaka två andra panamax-fartyg som varit utchartrade till ett spanskt cementföretag betydligt tidigare än beräknat. Även cementföretaget har hamnat i ekonomisk knipa. Golden Ocean kompenseras visserligen för återstoden av chartern som löpte till tredje kvartalet 2011 med USD 25 miljoner, men nu måste fartygen sysselsättas på spotmarknaden till betydligt lägre rater. Ship Finance International har också dragit tillbaka ett finansieringspaket för två nybyggen i Kina. Golden Ocean måste nu hitta annan finansiering för dessa samt för ytterligare tio beställda men inte finansierade nybyggen. John Fredriksen, som äger cirka 30 procent av aktierna, kan komma att skjuta till mer kapital, under förutsättning att bolaget lyckas komma överens med bankerna och innehavarna av konvertibler i företaget. Man förhandlar också med varven och andra kreditgivare för att reducera åtaganden och kostnader samt eventuellt avbeställa nybyggen.