Fotograf: Mälardalsrådet

Kategori: Politik

Godsråd bildas i Stockholm-Mälarregionen

Trafikverkets regioner Stockholm och Öst bildar tillsammans med Mälardalsrådet ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen.

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. Godstransportrådet ska samla näringsliv, akademi och offentlig sektor i arbetet för ökad hållbarhet och effektivitet i godstransporterna.

Mer gods till sjöss

Ett storregionalt godstransportråd arbetar för att utveckla och stärka samverkan mellan de olika trafikslagen. Rådet ska fungera som en länk i regionala samarbeten mellan näringsliv och myndigheter.

– Samverkan är avgörande i arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter. En viktig utmaning handlar om hur vi ökar andelen gods på järnväg och till sjöss, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm, i ett pressmeddelande.

Mest nytta

Helena Sundberg understryker också att transportslagen ska användas tillsammans och där de gör mest nytta.

– Trafikverkets regioner Stockholm och Öst ser fram mot att en utveckling av det storregionala godstransportrådet ger möjlighet att föra dialog kring uppdraget i den långsiktiga planeringen och de utmaningar som finns i den stora omställning som måste ske såväl på kort som längre sikt.