Godkände inte medlingsförslaget

Strejvarsel kvarstår för däcksbefälet på finländska fartyg i utrikestrafik.

Relaterade artiklar

Finlands Skeppsbefälsförbund har förkastat riskförlikningsman Minna Helles medlingsförslag gällande kollektivavtal för däcksbefälet på fartyg i utrikestrafik. Rederierna i Finland godkände däremot förslaget och uppger att de förändringar det innehöll skulle ha inneburit betydande tillägg för däcksbefälet.

Enligt Riksförlikningsmannens byrå innebär detta att strejkvarsel gäller inom utrikesfarten från 23 mars på morgonen. Medlingen fortsätter på måndagen.