Gigantiskt isbrytande bulkfartyg

Hyundai Heavy Industries har genomfört en serie modellförsök i is med ett isbrytande bulkfartyg om 190.000 dwt vid kanadensiska Institute for Ocean Technology. Fartygstypen konstrueras för transport av järnmalm utan isbrytarassistans i exempelvis Nordostpassagen. När projektet förverkligas blir detta enligt varvet världens största isbrytande handelsfartyg i kommersiell fart. Enligt specifikationen ska det 310 meter långa och 51 meter breda fartyget klara av att bryta 1,7 meter tjock is i sex knops fart.