Gazprom och Rosneft ingår avtal

De ryska statliga energibolagen Gazprom och Rosneft har enligt nyhetsbyrån BNS slutit ett strategiskt samarbetsavtal inom olje-, gas- och elproduktion och dessutom kommit överens om gemensamma anbud för att sluta energiavtal. Det strategiska avtalet gäller fram till år 2015 och kan förlängas vart femte år. Gazprom äger naturgasproduktion och -transporter i Ryssland, medan Rosneft är den näst största oljeproducenten.