Gasterminal till Ust-Luga

Hamnbolaget Ust-Luga Companys dotterbolag Portenergo låter bygga en gasterminal i Ust-Luga hamn. Terminalen kommer årligen att exportera en miljon ton flytande gas från ryska anläggningar när den är fullt utbyggd år 2010. De privata investeringarna i det första byggnadsskedet uppgår till RUB 2,9 miljarder (ca EUR 84 miljoner), varvid man uppnår en årskapacitet på 400.000 ton.Ust-Luga hamnbolag redovisade en vinst på RUB 769.000 (EUR 22.000) i fjol, medan året innan var förlustbringande med RUB 17 miljoner (EUR 493.000).