Gastankers till lång uppläggning

Värdens största LPG-rederi BW Gas har beslutat lägga upp fyra gastankfartyg, motsvarande elva procent av sin flotta. Minst ett av fartygen kommer att vara upplagt åtminstone hela 2010.Marknaden för LPG-transporter kollapsade förra året, sedan flera stora gasutvinningsprojekt försenats och utvinningen av råolja minskat. 2009 ökade flottan med sex procent, samtidigt som LPG-transporterna minskade med tio procent.Koncernchefen Andreas Sohmen-Pao säger till nyhetsbyrån Bloomberg att beslutet om långtidsuppläggning kommer att minska varje fartygs dagskostnader till USD 2.500. Idag ligger de på USD 10.000–12.000. Medräknat kapitalkostnader har de en break even-nivå kring USD 30.000. Enligt Sohmen-Pao har fartygen under lång tid bara seglat in kring USD 5.000 per dag.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.