Gard vann och betalar mindre för Rocknes-sanering

Saneringen efter olyckan när bulkfartyget Rocknes kapsejsade i Vatlestraumen söder om Bergen den 19 januari 2004 kostade NOK 127 miljoner. Assuranceforeningen Gard har nu vunnit en tvåårig tvist med den norska staten och P&I-klubbens kostnader begränsas till NOK 38 miljoner. Ungefär samtidigt med olyckan, som kostade 19 sjömän livet, höjdes redaransvaret från NOK 38 miljoner till NOK 90 miljoner, men rätten beslöt till förmån för Gards tolkning av lagstiftningen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.