Gard uppvaktar DNK

P&I-klubben Assuranceforeningen Gard har gett Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) ett ospecificerat bud som ska läggas fram för DNK:s styrelse. DNK är finansiellt starkt med NOK 3 miljarder i kassan och 2.300 fartyg och riggar försäkrade för totalt USD 90 miljarder. Det har spekulerats i att Gard är ute efter DNK:s kassa, men enligt DNK:s styrelseordförande, Per Oscar Lund, kommer Gard inte åt några pengar utan att också ta över DNK:s risker. Norwegian Hull Club har också visat intresse för DNK, mest för att förhindra ett sammangående med Gard.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.