Fotograf: GARD/Fredrik Davidsson

Kategori: Försäkring | Arbetsmarknad

Gard stänger Göteborgskontor

Norska sjöförsäkringsbolaget Gard stänger ner sitt enda svenska kontor i Göteborg. En anledning är den minskade svenska marknaden.

– Vi har gjort en grundlig utredning kring våra behov och hur organisationen behöver förändras för att möta framtiden, säger Rolf Thore Roppestad, vd på Gard, och menar att marknaden har förändrats.

– Vi ser att den svenska marknaden är relativt sett mycket mindre än den var för 20 år sedan. Det är en av anledningarna till att vi stänger kontoret i Göteborg.

Effektivare med färre kontor

Han menar också att marknaden har förändrats på så sätt att de geografiska kompetenserna inte är lika viktiga längre. Istället är det viktigt att vara kunnig inom större segment inom marknaden, såsom offshore eller liknande. 

– Då är det effektivare att ha den kompetensen på färre kontor.

Minskad marknad i Skandinavien

Gard är idag ett av världens största försäkringsbolag inom sjöfartsnäringen. Men när de startade kontoret i Göteborg var cirka hälften av deras marknad i Skandinavien. Numera är enbart 20 procent av marknaden knuten hit.

– Vår kundkrets har utökats till exempelvis Asien eller andra delar av världen, säger Rolf Thore Roppestad men betonar samtidigt att de fortfarande anser att Skandinavien och Europa är deras hemmamarknad. Ett område som nu främst kommer att skötas från kontoret i Arendal, Norge.

Erbjuds jobb på andra kontor

Enligt Rolf Thore Roppestad har Göteborgskontoret alltid gjort ett bra jobb, samtidigt som proceduren nu har satts igång för att avveckla arbetsplatsen. Den slutliga nedläggningen sker någon gång under andra kvartalet 2015.

– Alla som arbetar på kontoret har fått erbjudande om att jobba på andra kontor. Och vi hoppas att så många som möjligt tar det erbjudandet eftersom vi värdesätter deras kompetens, säger Rolf Thore Roppestad.

Kommentarer

  • Sten Göthberg

    Det ankommer inte på mig att ha synpunkter på det formella beslutet om nedläggning av kontoret i Göteborg och vilka bevekelsegrunder som funnits för beslutet. Däremot är det tråkigt att ytterligare en framgångsrik och mycket uppskattad aktör i det göteborgska marina klustret lämnar Göteborg. Tråkigt att mista Gards flagga på Västra Hamngatan. Under min tid som VD för Sjöassuradörernas Förening var Gard en flerårig uppkattad medlem i föreningen.

  • SE

    Fler företag kommer att lämna branschen och Sverige. När sjöfarten minskar och mycket av godset flyttas till järnväg.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.